Sự khác biệt chính - Amtrak Saver vs Value vs Flex

Amtrak là một dịch vụ đường sắt chở khách cung cấp các dịch vụ liên tỉnh trung và dài ở Hoa Kỳ và một số vùng của Canada. Có ba tùy chọn trong Giá vé Amtrak: Saver, Giá trị và Linh hoạt. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở các quy tắc hoàn trả và các hạn chế áp dụng cho chúng. Điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa các tùy chọn khác nhau này để chọn tùy chọn giá vé tốt nhất phù hợp với bạn. Bài viết này xem xét sự khác biệt giữa Amtrak Saver, Giá trị và Linh hoạt. Sự khác biệt chính giữa Amtrak Saver, Value và Flex là quy tắc hoàn tiền của họ: Amtrak Flex được hoàn trả đầy đủ bất kể ngày hủy, nhưng Amtrak Value có một số hạn chế về hoàn tiền trong khi Amtrak Saver không được hoàn lại.

NỘI DUNG 1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Amtrak Saver là gì 3. Giá trị Amtrak là gì 4. Sự khác biệt giữa Amtrak Saver và Giá trị 5. Amtrak linh hoạt là gì 6. Sự khác biệt giữa Giá trị Amtrak và Linh hoạt 7. Bên là gì bằng cách so sánh bên - Giá trị Amtrak so với tiết kiệm so với linh hoạt 8. ​​Tóm tắt

Amtrak Saver là gì?

Giá vé Amtrak Saver là giá vé thấp nhất trong số ba tùy chọn và bao gồm nhiều ưu đãi giảm giá. Tuy nhiên, chúng không có sẵn trên tất cả các chuyến tàu và xe buýt, và thậm chí số lượng ghế có sẵn cũng bị hạn chế. Hơn nữa, Amtrak Saver là không hoàn lại; tuy nhiên, vé có thể bị hủy và giá trị vé có thể được lưu trữ dưới dạng tín dụng trong một chứng từ điện tử có thể được sử dụng cho chuyến đi trong tương lai bằng cách sử dụng Amtrak.

Giá trị Amtrak là gì?

Giá trị Amtrak là một trong những lựa chọn giá vé hoàn lại được cung cấp bởi Amtrak. Giá vé này cung cấp một số tùy chọn hoàn trả.

  • Hoàn trả đầy đủ nếu hủy trong vòng 48 giờ trở lên trước khi khởi hành. Phí 20% sẽ được tính nếu hủy ít hơn 48 giờ trước khi khởi hành. Vé giá trị có thể bị hủy và giá trị vé có thể được lưu trữ dưới dạng tín dụng trong một chứng từ điện tử có thể được sử dụng cho chuyến du lịch Amtrak trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu vé không bị hủy và hành khách không xuất hiện, toàn bộ số tiền sẽ bị mất. Số tiền này không thể được áp dụng cho du lịch trong tương lai.

Giá trị Amtrak có sẵn trên tất cả các chuyến tàu và xe buýt; tuy nhiên, số lượng ghế có hạn.

Sự khác biệt giữa Amtrak Saver và Value là gì?

Giá vé Amtrak Saver rẻ hơn Giá trị Amtrak. Tuy nhiên, có một số nhược điểm của Amtrak Saver khi so sánh với Giá trị Amtrak. Amtrak Saver không được hoàn lại trong khi Giá trị có một số tùy chọn hoàn trả. Giá trị Amtrak cũng có sẵn trên tất cả các chuyến tàu và xe buýt trong khi tùy chọn Saver không có sẵn trên tất cả các chuyến tàu hoặc xe buýt.

Amtrak linh hoạt là gì?

Amtrak Giá vé linh hoạt có sẵn trên hầu hết các chuyến tàu và xe buýt mặc dù số lượng ghế trong mỗi dịch vụ bị hạn chế. Giá vé linh hoạt được hoàn trả đầy đủ và thậm chí không cần bất kỳ khoản phí hoàn trả nào. Có hai phương thức hủy và lấy tiền hoàn trả:

  • Vé có thể được hủy để hoàn trả đầy đủ. Giá trị vé có thể được lưu dưới dạng một chứng từ điện tử cho chuyến đi trong tương lai.

Sự khác biệt giữa giá trị Amtrak và linh hoạt là gì?

Sự khác biệt chính giữa Giá trị Amtrak và Linh hoạt là các tùy chọn hoàn trả của họ. Giá trị Amtrak có một số tùy chọn hoàn trả, nhưng nếu hành khách không hủy vé 48 giờ trước giờ khởi hành theo lịch trình. Amtrak Linh hoạt không có hạn chế như vậy - giá vé linh hoạt được hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, Giá trị Amtrak có sẵn cho tất cả các xe lửa và xe buýt trong khi Linh hoạt có thể không có sẵn trên một số xe buýt và xe lửa.

Sự khác biệt giữa Giá trị Amtrak Saver và Linh hoạt là gì?

Amtrak Saver vs Giá trị vs Linh hoạt
Hoàn tiền
Amtrak SaverKhông hoàn lại
Giá trị AmtrakHoàn trả đầy đủ nếu hủy 48 giờ trước giờ khởi hành theo lịch trình
Amtrak linh hoạtHoàn trả đầy đủ bất kể ngày hủy
khả dụng
Amtrak SaverKhông có sẵn trên tất cả các chuyến tàu và xe buýt
Giá trị AmtrakTìm thấy trong tất cả các chuyến tàu và xe buýt Amtrak
Amtrak linh hoạtTìm thấy trên hầu hết các chuyến tàu và xe buýt Amtrak

Tóm tắt - Amtrak Saver vs Value vs Flex

Giá trị, tiết kiệm và linh hoạt là ba tùy chọn giá vé có sẵn trong Amtrak Fare. Sự khác biệt chính giữa Saver Value và Linh hoạt nằm ở khả năng hoàn tiền của họ. Giá trị Amtrak được hoàn trả đầy đủ nếu hủy trong vòng 48 giờ trở lên trước khi khởi hành; tuy nhiên, phí 20% sẽ được tính nếu hủy ít hơn 48 giờ trước khi khởi hành. Giá trị Amtrak, là giá vé thấp nhất, không hoàn lại trong khi Amtrak linh hoạt được hoàn trả đầy đủ bất kể ngày hủy.

Hình ảnh lịch sự: 1. Logo của Amtrak 2 Không rõ - PDF (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia