Sự khác biệt chính - CBT so với REBT
 

CBT và REBT là hai loại tâm lý trị liệu được sử dụng rộng rãi để điều trị cho những người mắc các vấn đề về tâm thần. CBT là viết tắt của Liệu pháp hành vi nhận thức. REBT là viết tắt của Liệu pháp Hành vi Cảm xúc Hợp lý. CBT phải được hiểu là một thuật ngữ ô được sử dụng cho tâm lý trị liệu. Mặt khác, REBT là một trong những hình thức tâm lý trị liệu trước đó có ảnh hưởng đến sự hình thành CBT. Đây là sự khác biệt chính giữa CBT và REBT. Bài viết này cố gắng xây dựng hai phương pháp trị liệu tâm lý này đồng thời làm nổi bật sự khác biệt.

CBT là gì?

CBT đề cập đến trị liệu hành vi nhận thức. Trị liệu hành vi nhận thức là một phương pháp trị liệu tâm lý được sử dụng để điều trị cho những người mắc các vấn đề tâm thần. Liệu pháp này có thể được sử dụng cho các vấn đề tâm thần khác nhau. Trầm cảm và rối loạn lo âu là hai trong số những vấn đề phổ biến nhất mà liệu pháp này có thể được sử dụng.

Ý tưởng chính của liệu pháp hành vi nhận thức là suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng ta đều có mối liên hệ với nhau. Điều này giải thích rằng cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành xử có liên quan đến nhau. Ở đây, các nhà tâm lý học đặc biệt làm nổi bật vai trò của những suy nghĩ của chúng ta. Họ tin rằng suy nghĩ của chúng ta có thể có tác động lớn đến hành vi và cảm xúc của chúng ta. Đây là lý do tại sao khi những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí của chúng ta; cũng có những thay đổi về hành vi và cảm xúc trong cơ thể con người.

CBT giúp cá nhân giảm bớt sự đau khổ về tâm lý mà họ cảm thấy bằng cách xác định và hiểu những suy nghĩ và hành vi tiêu cực. Nó cũng hỗ trợ người đó tìm ra các hình thức thay thế sẽ làm giảm sự đau khổ về tâm lý và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Sự khác biệt giữa CBT và REBT

REBT là gì?

REBT đề cập đến Liệu pháp Hành vi Cảm xúc Hợp lý. Điều này được phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ Albert Ellis vào năm 1955. Theo Ellis, mọi người có những giả định khác nhau về bản thân cũng như thế giới xung quanh. Những giả định này rất khác nhau giữa người này với người khác. Tuy nhiên, các giả định rằng cá nhân đã đóng một vai trò chính trong cách mà anh ta hành động và phản ứng trong các tình huống khác nhau. Ở đây, Ellis nhấn mạnh rằng một số cá nhân có những giả định rõ ràng là tiêu cực và có thể phá hủy hạnh phúc cá nhân. Những điều này được ông gọi là giả định phi lý cơ bản. Chẳng hạn, nhu cầu trở nên tốt trong mọi thứ, nhu cầu được yêu thương và nhu cầu thành công là những giả định phi lý như vậy.

Thông qua REBT, cá nhân được dạy cách vượt qua những đau khổ về cảm xúc và hành vi như vậy bằng cách hiểu những giả định phi lý. Đối với điều này, Ellis đề xuất Mô hình ABC còn được gọi là kỹ thuật ABC về niềm tin phi lý. Có ba thành phần này. Chúng là sự kiện kích hoạt (sự kiện gây ra đau khổ), niềm tin (giả định phi lý) và hậu quả (sự đau khổ về cảm xúc và hành vi mà cá nhân cảm thấy). REBT không chỉ cho các rối loạn tâm thần mà còn giúp cá nhân đạt được mục tiêu và đối phó với các tình huống khó khăn.

Sự khác biệt chính - CBT so với REBT

Sự khác biệt giữa CBT và REBT là gì?

Định nghĩa về CBT và REBT:

CBT: CBT đề cập đến trị liệu hành vi nhận thức.

REBT: REBT đề cập đến Liệu pháp Hành vi Cảm xúc Hợp lý.

Đặc điểm của CBT và REBT:

Kỳ hạn:

CBT: CBT là một thuật ngữ ô.

REBT: REBT đề cập đến một phương pháp trị liệu cụ thể.

Sự xuất hiện:

CBT: CBT có nguồn gốc từ REBT và CT (Liệu pháp nhận thức).

REBT: REBT được đề xuất bởi Albert Ellis vào năm 1955.

Ý chính

CBT: Ý tưởng chính của liệu pháp hành vi nhận thức là suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng ta đều có mối liên hệ với nhau và suy nghĩ của chúng ta có thể ảnh hưởng đến hành vi và cảm xúc của chúng ta theo cách tiêu cực.

REBT: Ý tưởng chính là mọi người có những giả định phi lý dẫn đến đau khổ tâm lý.

Hình ảnh lịch sự:

1. Mô tả các nguyên lý cơ bản của CBT, bởi Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] qua Wikipedia

2. Viện cuộc sống cân bằng - Tâm lý trị liệu Santa Monica của Bliusa (Công việc riêng) [CC BY-SA 4.0], qua Wikimedia Commons