CUI vs GUI

CUI và GUI là các từ viết tắt đại diện cho các loại hệ thống giao diện người dùng khác nhau. Đây là những thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu tham khảo cho máy tính. CUI là viết tắt của Giao diện người dùng ký tự trong khi GUI đề cập đến Giao diện người dùng đồ họa. Mặc dù cả hai đều là giao diện và phục vụ mục đích chạy các chương trình, chúng khác nhau về các tính năng và kiểm soát mà chúng cung cấp cho người dùng. Dưới đây là một lời giải thích ngắn gọn về hai loại giao diện người dùng để giúp đỡ những người không biết về chúng.

CUI là gì?

CUI có nghĩa là bạn phải có sự trợ giúp của bàn phím để gõ các lệnh để tương tác với máy tính. Bạn chỉ có thể nhập văn bản để đưa ra lệnh cho máy tính như trong MS DOS hoặc dấu nhắc lệnh. Không có hình ảnh hoặc đồ họa trên màn hình và nó là một loại giao diện nguyên thủy. Ban đầu, các máy tính phải được vận hành thông qua giao diện này và những người dùng đã thấy nó nói rằng họ phải tranh cãi với một màn hình đen chỉ có văn bản màu trắng. Vào thời đó, không cần chuột vì CUI không hỗ trợ sử dụng các thiết bị con trỏ. CUI đã dần trở nên lỗi thời với GUI tiên tiến hơn thay thế chúng. Tuy nhiên, ngay cả những máy tính hiện đại nhất cũng có phiên bản sửa đổi của CUI được gọi là CLI (Giao diện dòng lệnh).

GUI là gì?

GUI là những gì hầu hết các máy tính hiện đại sử dụng. Đây là một giao diện sử dụng đồ họa, hình ảnh và các manh mối trực quan khác như biểu tượng. Giao diện này giúp chuột có thể được sử dụng với máy tính và việc tương tác thực sự trở nên rất dễ dàng vì người dùng có thể tương tác chỉ bằng một cú nhấp chuột thay vì phải gõ mỗi lần để ra lệnh cho máy tính.

Sự khác biệt giữa CUI và GUI • CUI và GUI là giao diện người dùng được sử dụng cùng với máy tính • CUI là tiền thân của GUI và là viết tắt của giao diện người dùng ký tự nơi người dùng phải gõ trên bàn phím để tiếp tục. Mặt khác, GUI là viết tắt của Giao diện người dùng đồ họa cho phép sử dụng chuột thay vì bàn phím • GUI dễ điều hướng hơn CUI • Chỉ có văn bản trong trường hợp CUI trong khi có đồ họa và các đầu mối trực quan khác trong trường hợp GUI • Hầu hết các máy tính hiện đại sử dụng GUI chứ không phải CUI • DOS là một ví dụ về CUI trong khi Windows là một ví dụ về GUI.