CUI vs GUI

CUI và GUI là các từ viết tắt đại diện cho các loại hệ thống giao diện người dùng khác nhau. Đây là những thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu tham khảo cho máy tính. CUI là viết tắt của Giao diện người dùng ký tự trong khi GUI đề cập đến Giao diện người dùng đồ họa. Mặc dù cả hai đều là giao diện và phục vụ mục đích chạy các chương trình, chúng khác nhau về các tính năng và kiểm soát mà chúng cung cấp cho người dùng. Dưới đây là một lời giải thích ngắn gọn về hai loại giao diện người dùng để giúp đỡ những người không biết về chúng.

CUI là gì?

CUI có nghĩa là bạn phải có sự trợ giúp của bàn phím để gõ các lệnh để tương tác với máy tính. Bạn chỉ có thể nhập văn bản để đưa ra lệnh cho máy tính như trong MS DOS hoặc dấu nhắc lệnh. Không có hình ảnh hoặc đồ họa trên màn hình và nó là một loại giao diện nguyên thủy. Ban đầu, các máy tính phải được vận hành thông qua giao diện này và những người dùng đã thấy nó nói rằng họ phải tranh cãi với một màn hình đen chỉ có văn bản màu trắng. Vào thời đó, không cần chuột vì CUI không hỗ trợ sử dụng các thiết bị con trỏ. CUI đã dần trở nên lỗi thời với GUI tiên tiến hơn thay thế chúng. Tuy nhiên, ngay cả những máy tính hiện đại nhất cũng có phiên bản sửa đổi của CUI được gọi là CLI (Giao diện dòng lệnh).

GUI là gì?

GUI là những gì hầu hết các máy tính hiện đại sử dụng. Đây là một giao diện sử dụng đồ họa, hình ảnh và các manh mối trực quan khác như biểu tượng. Giao diện này giúp chuột có thể được sử dụng với máy tính và việc tương tác thực sự trở nên rất dễ dàng vì người dùng có thể tương tác chỉ bằng một cú nhấp chuột thay vì phải gõ mỗi lần để ra lệnh cho máy tính.