Sự khác biệt chính giữa điện di và sắc ký là tính chất điện của một loại hóa chất được sử dụng cho điện di trong khi hệ số phân chia của một loại hóa chất được sử dụng cho sắc ký.

Cả điện di và sắc ký là các kỹ thuật phòng thí nghiệm mà chúng tôi sử dụng để phân tích mẫu. Tuy nhiên, sắc ký có nhiều ứng dụng thương mại hơn và hữu ích cho khối lượng lớn trong khi điện di về cơ bản là một kỹ thuật điều tra mà chúng tôi sử dụng ở cấp độ hiển vi.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Điện di là gì
3. Sắc ký là gì
4. So sánh cạnh nhau - Điện di so với sắc ký ở dạng bảng
5. Tóm tắt

Điện di là gì?

Điện di là một kỹ thuật trong phòng thí nghiệm mà chúng tôi sử dụng để phân tích một mẫu bằng cách sử dụng các tính chất điện của các loài hóa học có trong mẫu đó. Ở đó, chúng ta có thể quan sát chuyển động của một hạt phân tán trong mẫu. Do đó, chúng ta có thể xác định chuyển động của các loài hóa học liên quan đến chất lỏng nơi nó tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta cần tạo ra một số điều kiện cụ thể. Ví dụ, chúng ta nên cung cấp cho chất lỏng ảnh hưởng từ điện trường đều. Lý thuyết đằng sau kỹ thuật này là các hạt khác nhau của môi trường tích điện di chuyển với tốc độ di chuyển khác nhau với sự có mặt của điện trường.

Một từ đồng nghĩa với điện di là hiện tượng điện di. Ngoài ra, tùy thuộc vào loại ion có trong mẫu, chúng ta có thể chia điện di thành hai loại. Cụ thể, chúng là cataphoresis và anaphoresis. Cataphoresis dành cho các cation (các ion tích điện dương) trong khi anaphoresis dành cho các anion (các ion tích điện âm). Ứng dụng quan trọng nhất của điện di là trong việc chiết tách các đoạn DNA theo kích thước của nó.

Sắc ký là gì?

Sắc ký là một kỹ thuật phân tích mà chúng tôi sử dụng để phân tích các mẫu bằng cách sử dụng các hệ số phân vùng của các loài hóa học có trong mẫu. Phương pháp này rất hữu ích trong việc tách các thành phần trong hỗn hợp. Ví dụ, sắc ký là một kỹ thuật rất quan trọng mà chúng ta sử dụng trong quá trình xử lý máu người. Ở đây, chúng tôi sử dụng kỹ thuật này để tách các thành phần khác nhau của máu, để sử dụng trong điều trị.

Trong kỹ thuật này, chúng tôi sử dụng hai pha là pha động và pha tĩnh. Theo đó, pha động nên chứa mẫu của chúng tôi và pha tĩnh giúp tách nó thành các thành phần. Chúng tôi chuyển pha động với mẫu qua pha đứng yên trong đó các thành phần trong mẫu di chuyển với tốc độ khác nhau. Điều này làm cho các thành phần để tách. Do đó, lý thuyết đằng sau kỹ thuật này là phân vùng khác biệt của các thành phần giữa các pha di động và tĩnh.

Sự khác biệt giữa điện di và sắc ký là gì?

Điện di là một kỹ thuật trong phòng thí nghiệm mà chúng tôi sử dụng để phân tích mẫu bằng các tính chất điện của các loại hóa chất có trong mẫu đó trong khi sắc ký là một kỹ thuật phân tích mà chúng tôi sử dụng để phân tích mẫu bằng hệ số phân vùng của các loại hóa chất có trong mẫu. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa điện di và sắc ký. Hơn nữa, một sự khác biệt giữa điện di và sắc ký dựa trên việc sử dụng là chúng ta có thể sử dụng sắc ký cho các hợp chất lỏng, rắn và khí trong khi chúng ta thường chỉ thực hiện điện di trên các hợp chất lỏng và rắn.

Sự khác biệt giữa điện di và sắc ký ở dạng bảng

Tóm tắt - Điện di so với sắc ký

Kỹ thuật điện di và sắc ký đã cách mạng hóa các cách điều tra mà chúng tôi thực hiện trong các phòng thí nghiệm. Do đó, các kỹ thuật này cung cấp một bước đột phá đáng kể trong việc nghiên cứu cấu trúc DNA và phát hiện các bệnh liên quan đến nó. Điện di đã làm cho bản đồ DNA và gen trở thành một nhiệm vụ dễ dàng trong khi sắc ký đã cung cấp cho con người sự tự do để sử dụng tất cả các thành phần máu một cách hiệu quả. Sự khác biệt chính giữa điện di và sắc ký là tính chất điện của một loại hóa chất được sử dụng cho điện di trong khi hệ số phân chia của một loại hóa chất được sử dụng cho sắc ký.

Tài liệu tham khảo:

1. Điện di điện tử. Wikipedia Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23 tháng 7 năm 2018. Có sẵn tại đây
2. Sắc ký bản địa. Wikipedia Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 15 tháng 10 năm 2018. Có sẵn tại đây

Hình ảnh lịch sự:

1. Chuyển động bằng điện di của một hạt tích điện. Tác giả Daniele Pugliesi - Công việc riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia
2. Sắc ký của diệp lục - Bước 7 Flo Bằng Flo ~ commonswiki - Công việc riêng, (CC BY-SA 2.5) qua Wikimedia Commons