FTA vs PTA

Thời đại đã thay đổi kể từ thời chiến tranh lạnh, và thương mại giữa các quốc gia cũng vậy. Mặc dù có một cơ quan thế giới quản lý thương mại giữa các quốc gia được gọi là Tổ chức Thương mại Quốc tế, các quốc gia có cách thực hành theo chế độ ưu đãi này khi họ trở thành thành viên của một khối các quốc gia để giúp tăng khối lượng thương mại hàng hóa và dịch vụ. Hai thuật ngữ PTA và FTA thường được nghe nói về thương mại giữa các quốc gia ngày nay. Đây là những khái niệm tương tự và do đó có rất nhiều nhầm lẫn trong suy nghĩ của những người bình thường về ý nghĩa thực sự của chúng, và nếu chúng giống nhau, tại sao lại có hai từ viết tắt cho cùng một mục đích cải thiện quan hệ thương mại.

PTA là gì?

PTA là viết tắt của Hiệp định thương mại ưu tiên và là một hiệp ước kinh tế giữa các quốc gia tham gia để giúp cải thiện số lượng thương mại bằng cách giảm dần thuế quan giữa các quốc gia tham gia. Các rào cản thương mại không được loại bỏ hoàn toàn, nhưng một ưu tiên được thể hiện đối với các nước tham gia so với các quốc gia khác trên thế giới. Có những sự khởi hành từ WTO theo nghĩa là thuế và thuế quan được giảm đáng kể. WTO nhằm mục đích có cùng mức thuế và thuế trong thương mại quốc tế giữa các quốc gia nhưng trong trường hợp PTA, các mức thuế này được giảm nhiều hơn so với những gì GATT cho phép.

FTA là gì?

FTA là viết tắt của Hiệp định thương mại tự do, và được coi là một giai đoạn tiên tiến trong thương mại giữa các quốc gia tham gia của một khối thương mại. Đây là những quốc gia đồng ý loại bỏ hoàn toàn các rào cản và thuế quan nhân tạo trong thương mại giữa các quốc gia tham gia. Các quốc gia chia sẻ liên kết văn hóa và liên kết địa lý có nhiều khả năng có khối thương mại lớn như vậy. Một khối như vậy là Liên minh châu Âu nơi thương mại tự do được thực hiện giữa các quốc gia của liên minh.

Sự khác biệt giữa FTA và PTA là gì?

Mục đích của PTA và FTA là tương tự nhau, dòng mỏng chia các thỏa thuận này đôi khi bị mờ nhưng thực tế là PTA luôn là điểm khởi đầu và FTA là mục tiêu cuối cùng của các nước tham gia trong một khối thương mại. Trong khi PTA nhằm mục đích giảm thuế, FTA nhằm loại bỏ hoàn toàn thuế quan.

Liên kết liên quan:

1. Sự khác biệt giữa Rào cản thuế quan và Rào cản không thuế quan

2. Sự khác biệt giữa GATT và GATS