Viết chương trình bằng Pascal hoặc C đôi khi có thể gây nhầm lẫn. Nhưng viết một chương trình với AWK, một ngôn ngữ lập trình đặc biệt, thì dễ hơn nhiều. Khi sử dụng C hoặc Pascal, nó cần nhiều dòng mã và AWK chỉ sử dụng một vài dòng. GAWK là phần mềm GNU của AWK. GAWK là phiên bản GNU mạnh mẽ của AWK. Cả GAWK và AWK đều giúp bạn viết mã mà không phải lo lắng về các chi phí bổ sung cần thiết để thực hiện chương trình. Cả AWK và GAWK đều cung cấp nhiều tính năng bổ sung giúp bạn viết các chương trình mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Khi sử dụng GAWK và AWK, bạn có thể không nhìn vào các chi tiết khó khiến việc viết chương trình trở nên khó khăn. Các tính năng như mảng kết hợp, ánh xạ mẫu và tệp đối số dòng lệnh tự động giúp bạn viết chương trình dễ dàng hơn.

AWK hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu nhỏ và riêng tư, tạo báo cáo, lập chỉ mục, xác thực dữ liệu và các tài liệu khác. Nó cũng giúp thử nghiệm các thuật toán có thể thích nghi với các ngôn ngữ khác. GAWK cũng bao gồm tất cả các tính năng này. Ngoài các tính năng này, GAWK còn có một số tính năng bổ sung giúp sắp xếp dữ liệu dễ dàng hơn, phân bổ các bit và phần để xử lý dữ liệu và trợ giúp với các kết nối mạng đơn giản.

AWK là tên xuất phát từ tên viết tắt của ứng dụng; Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger và Brian V. Kernigan. Phiên bản AWK ban đầu được viết vào năm 1977 bởi Phòng thí nghiệm AT & T Bell. Đó là vào năm 1986, được viết bởi Paul Rubin của GAWK. Năm 1986, Jay Fenlason tốt nghiệp GAWK.

Tóm tắt:

1. Tạo điều kiện viết bằng AWK, một ngôn ngữ lập trình đặc biệt. GAWK là phần mềm 2.GNU của AWK. 3.GAWK là phiên bản GNU mạnh mẽ của AWK. 4.AWK là tên xuất phát từ tên viết tắt của chương trình; Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger và Brian V. Kernigan. Phiên bản AWK ban đầu được viết vào năm 1977 bởi Phòng thí nghiệm AT & T Bell. 5. Paul Rubin đã viết GAWK vào năm 1986. 6.AWK giúp quản lý cơ sở dữ liệu nhỏ và riêng tư, tạo báo cáo, lập chỉ mục, xác thực dữ liệu và các tài liệu khác. GWAK cũng bao gồm tất cả các tính năng này. Ngoài các tính năng này, GWAK còn có một số tính năng bổ sung giúp sắp xếp dữ liệu dễ dàng hơn, phân bổ các bit và miếng để xử lý dữ liệu và giúp giao tiếp mạng đơn giản.

Tài liệu tham khảo