Yoga Hatha vs Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga và Hatha Yoga là hai thuật ngữ có vẻ giống nhau nhưng chúng có một số khác biệt tinh tế giữa chúng. Mặc dù cả hai thuật ngữ này thường được thay thế bằng một từ khác gọi là Raja Yoga, Ashtanga Yoga đề cập đến tám phần thành phần của Yoga được thúc đẩy bởi nhà hiền triết Patanjali, người ủng hộ các nguyên tắc của hệ thống triết học Yoga.

Mặt khác, Hatha Yoga đề cập đến việc luyện tập chăm chỉ và vất vả, chủ yếu là các khía cạnh asana và pranayama của Yoga. Từ tiếng Phạn 'Hatha' có nghĩa là 'hung hăng'. Khái niệm về Hatha Yoga đã được một Swami Svatmarama chuyển tiếp vào đầu thế kỷ 15.

Cần phải hiểu rằng Hatha Yoga là một phần của Ashtanga Yoga nhưng được sử dụng với mục đích khác. Hatha Yoga nhằm mục đích thanh lọc tâm trí và cơ thể bằng phương pháp asana và kỹ thuật thở. Asana vất vả hoặc tư thế được quy định để cho phép cơ thể chống lão hóa và các kỹ thuật như Bandhas và Kriyas được quy định để làm sạch cơ thể của tạp chất.

Mặt khác, Ashtanga Yoga nhằm mục đích đạt được sự tăng trưởng tâm linh hoặc sự hấp thụ tinh thần của người tập. Tám phần khác nhau của Yoga là Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana và Samadhi.

Yama đề cập đến sự thuần khiết bên trong, Niyama nhắm vào bên ngoài hoặc sự thuần khiết của cơ thể, Asana là một tư thế, Pranayama là kiểm soát hơi thở hoặc nghệ thuật hít vào và thở ra, Pratyahara đề cập đến việc rút các cơ quan cảm giác khỏi các giác quan tương ứng, Dharana đề cập đến sự tập trung, Dhyana đề cập đến thiền định và Samadhi đề cập đến trạng thái hấp thụ tâm linh.

Lĩnh vực Hatha Yoga đã trở nên rất phổ biến ở phương Tây trong một khoảng thời gian. Có một số trường được thành lập tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh dạy Hatha Yoga và Ashtanga Yoga cho học sinh.

Liên kết liên quan:

1. Sự khác biệt giữa Kriya Yoga và Kundalini Yoga

2. Sự khác biệt giữa Yoga và Tập thể dục