Thuật ngữ siêu văn bản đã được sử dụng trong 30 năm qua để tăng cường chức năng của văn bản tuyến tính truyền thống. Những gì diễn ra trong một chuỗi được gọi là tuyến tính, giống như một cuốn sách thường được đọc từ đầu đến cuối. Với sự tiến bộ của công nghệ và sự phát triển của Internet, nó đã cho phép các lập trình viên phát triển các cách đọc văn bản truyền thống tinh vi hơn, chẳng hạn như siêu văn bản. Nó chỉ đơn giản là một chỉ mục chéo của nội dung hoặc thông tin thành một chuỗi văn bản dưới dạng liên kết, cho phép người đọc di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong một tài liệu cụ thể. Hypermedia là một tập hợp các siêu văn bản được sử dụng theo nghĩa rộng hơn và không giới hạn trong nội dung văn bản. Hai là thuật ngữ tương đối, nhưng chúng được sử dụng trong các bối cảnh khác nhau khi nói đến các ứng dụng đa phương tiện.

Siêu văn bản là gì?

Hypertext là một công cụ liên kết chéo mạnh mẽ được thiết kế để hướng dẫn dữ liệu cấp độ người dùng ở các định dạng thống kê hoặc điện tử. Nói một cách đơn giản, siêu văn bản có thể đề cập đến một văn bản đơn giản có chứa các liên kết để truy cập các phần khác trong cùng một tài liệu khác. Nó cung cấp một phương tiện tổ chức và trình bày thông tin theo cách dễ dàng truy cập cho người dùng cuối. Nó giống như một công cụ hướng đến người dùng để cung cấp dữ liệu văn bản được kết nối với nhau để cung cấp mức độ linh hoạt cao hơn và mức độ cao hơn. Điều này sẽ cho phép người dùng hoặc người đọc điều hướng từ các siêu liên kết hoặc liên kết "nhảy". Liên kết các nút liên kết đến các tài liệu khác và thường được kích hoạt khi nhấn chuột hoặc con trỏ chuột khác.

Hypermedia là gì?

Hypermedia là một phần mở rộng của siêu văn bản, bao gồm một số dạng phương tiện như văn bản, đồ họa, chuỗi âm thanh hoặc video, đồ họa tĩnh hoặc chuyển động, v.v. không bắt buộc dựa trên văn bản Nó mở rộng khả năng của các hệ thống siêu văn bản, tạo liên kết đến các trang web và tạo ra một mạng lưới dữ liệu phi tuyến được kết nối với nhau mà người dùng có thể sử dụng để có được trải nghiệm đa phương tiện tốt hơn. Loại hypermedia phổ biến nhất là liên kết hình ảnh thường được liên kết với các trang web khác. Nó được sử dụng trong nhiều chương trình, từ giải quyết vấn đề và nghiên cứu định tính đến học tập điện tử và học tập tinh vi.

Sự khác biệt giữa tăng huyết áp và tăng huyết áp

Định nghĩa

Siêu văn bản là một văn bản chứa các liên kết đến các phần văn bản khác được truyền bởi người dùng, bằng cách nhấp chuột hoặc nhấp vào nút. Tài liệu được liên kết thông qua một siêu liên kết cho phép người dùng di chuyển từ tài liệu này sang tài liệu khác trong cùng một trang web hoặc khác nhau. Đổi lại, hypermedia là một phần mở rộng của thuật ngữ siêu văn bản được sử dụng theo cùng một cách, ngoại trừ trường hợp nó không giới hạn ở các thành phần văn bản. Trên thực tế, hypermedia kết hợp các yếu tố truyền thông hoặc hình thái khác nhau như âm thanh, hình ảnh, video và đồ họa tĩnh.

Đại diện

Hypertext là một mạng lưới các tài liệu và phương tiện khác được kết nối với nhau. Nó có thể có nội dung tĩnh hoặc động điện tử. Nội dung tĩnh là một thành phần có thể được gửi trực tiếp đến người dùng cuối, có thể được sửa đổi mà không cần sửa đổi người dùng. Hypermedia là cấp độ trải nghiệm đa phương tiện tiếp theo giúp mở rộng khái niệm liên kết siêu văn bản, bao gồm không chỉ văn bản, mà các yếu tố đa phương tiện khác như âm thanh, video và đồ họa.

Công nghệ

Mặc dù thuật ngữ siêu văn bản đã được sử dụng rộng rãi cùng với World Wide Web, công nghệ này đã có từ nhiều thế kỷ. Công nghệ siêu văn bản chỉ dựa trên tương tác giữa người và máy tính và được triển khai thông qua các kết nối mạnh mẽ được gọi là siêu liên kết. Điều này giúp dễ dàng sử dụng văn bản và liên kết hiệu quả và cách thực hiện trên toàn thế giới. Công nghệ Hypermedia dựa trên các công cụ phi tuyến tính bao gồm không chỉ văn bản thuần túy mà các yếu tố đa phương tiện khác để nâng cao trải nghiệm đa phương tiện tổng thể của bạn. Công nghệ Hypermedia là một bước đột phá lớn trong giáo dục.

Ứng dụng

Công nghệ siêu văn bản không chỉ là một cú nhấp chuột đơn giản và liên kết "nhảy" từ nơi này sang nơi khác trên Internet. Mô hình siêu văn bản có thể được triển khai trong một loạt các chương trình và mức độ kết nối động trong siêu văn bản không giới hạn ở Internet. Trong thực tế, nó có thể được sử dụng cho học tập điện tử, đánh giá tài liệu và nghiên cứu định tính. Một ứng dụng hypermedia có thể được định nghĩa là một mạng gồm các tài liệu được kết nối với nhau bằng một loạt các công cụ kết nối, chẳng hạn như siêu văn bản. Ví dụ tốt nhất về hypermedia là World Wide Web.

Siêu văn bản và nhiều hơn nữa. Hypermedia: Một bảng so sánh

Hypertext và hypermedia một thời gian ngắn

Các thuật ngữ siêu văn bản và hypermedia có cấu trúc tương tự nhau, bao gồm các nút được kết nối bởi các kết nối ngoài cả hai hệ thống hypermedia, các nút có thể chứa nhiều dạng phương tiện như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và đồ họa. Sự khác biệt chính là trong cách họ được thực hiện. Hypertext được sử dụng để hiển thị nội dung đa phương tiện ở định dạng văn bản điện tử, trong khi hypermedia kết hợp siêu văn bản và đa phương tiện để cung cấp quyền truy cập vào hầu hết dữ liệu theo trình tự phi tuyến tính. Ý tưởng của hypermedia là mở rộng chức năng của các yếu tố đa phương tiện để làm cho nội dung tương tác hơn và truy cập tốt hơn bao giờ hết. Ý tưởng về World Wide Web dựa trên siêu văn bản và hypermedia.

Tài liệu tham khảo

  • Tín dụng hình ảnh: https://upload.wikidia.org/wikipedia/commons/3/3d/Html-source-code3.png
  • Tín dụng hình ảnh: https://upload.wikidia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/HTML.svg/515px-HTML.svg.png
  • Niê, Jacob. Đa phương tiện và siêu văn bản: Internet và hơn thế nữa. Burlington: Morgan Kaufmann, 1995. In
  • Delany, Paul và George P. Landov. Hypermedia và nghiên cứu văn học. Cambridge: Nhà xuất bản MIT, 1994. In
  • Brusilovsky, Petr, và những người khác. Hypertext thích nghi và hypermedia. Berlin: Springer, 2013. In