Số nguyên tố so với số tổng hợp

Toán học có thể là niềm vui cho những người hiểu các khái niệm nhưng nó có thể là một cơn ác mộng đối với những người tình cờ hiểu nó. Điều này áp dụng rất tốt cho khái niệm số nguyên tố và tổng hợp khá đơn giản và dễ hiểu. Nhưng những người không thể phân biệt giữa hai loại số này thường bị trả giá thảm hại trong các kỳ thi toán của họ. Bài viết này sẽ làm nổi bật sự khác biệt giữa số nguyên tố và số tổng hợp để chúng trở nên rõ ràng trong tâm trí của độc giả.

số nguyên tố

Chúng ta biết số tự nhiên là gì, phải không? Tất cả các số từ một trở đi được gọi là số tự nhiên và được viết là

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Bây giờ Số nguyên tố là một số tự nhiên không còn lại khi chia cho chính nó hoặc một. Số nguyên tố không chia hết cho bất kỳ số nào ngoại trừ hai số này. Điều này ngụ ý rằng chỉ có hai yếu tố của một số nguyên tố vì nó không chia hết cho bất kỳ số nào khác. Hãy cho chúng tôi xem qua ví dụ.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Hợp sô

Bất kỳ số tự nhiên nào chia hết cho bất kỳ số nào khác ngoài một và chính nó được gọi là số tổng hợp. Hãy để chúng tôi lấy ví dụ.

9 là một số chia hết cho 3 ngoài 9 và 1 có nghĩa là nó là một số tổng hợp. Điều tương tự có thể được nói về 8, 10, 12, 15, 18 hoặc các số tương tự khác vì chúng chia hết cho một số khác với chính nó và 1.

Thật thú vị, ngoại trừ 2, tất cả các số nguyên tố khác là số lẻ, ví dụ: 3, 5, 7, 11, 13, 17, v.v. Tất cả các số nguyên lớn hơn 2 và chia hết cho 2 là các số tổng hợp. Tương tự, mặc dù 5 là số nguyên tố, tất cả các số kết thúc bằng 5 và lớn hơn 5 là số tổng hợp.

0 và 1 không phải là số nguyên tố hay số tổng hợp.

Sự khác biệt giữa số nguyên tố và số tổng hợp • Tất cả các số tự nhiên chỉ chia hết cho nó và 1 được gọi là số nguyên tố. Điều này có nghĩa là họ không có yếu tố nào khác ngoài chính nó và một. • Tất cả các số tự nhiên có ít nhất một yếu tố khác ngoài chúng và 1 được gọi là số tổng hợp. • 2 là số nguyên tố nhỏ nhất. • Tất cả các số kết thúc bằng 5 và lớn hơn 5 là số tổng hợp.