Sumerian vs Ai Cập

Sự khác biệt giữa người Sumer và người Ai Cập rất khác nhau vì họ là một phần của hai nền văn minh khác nhau. Một sự thật lịch sử nổi tiếng là cả Sumer và Ai Cập đều là những nền văn minh cổ đại vĩ đại. Người Sumer sống trên vùng đồng bằng của Tigris và Euphrates, được gọi là miền nam Mesopotamia, khoảng 5000 năm trước Công nguyên. Nền văn minh Ai Cập, mặt khác, phát triển mạnh mẽ bên bờ sông Nile. Mặc dù cả người Sumer và Ai Cập đều thích sống trên các đồng bằng màu mỡ và xây dựng các vùng đất nông nghiệp và hệ thống chính trị tiên tiến, nhưng họ cũng cho thấy sự khác biệt giữa họ. Họ thực sự đã cho thấy sự khác biệt trong cách sống của họ. Chúng ta hãy xem thêm về hai nền văn minh này và sự khác biệt giữa người Sumer và người Ai Cập một cách chi tiết.

Người Sumer là ai?

Các thành viên của nền văn minh Sumer được gọi là người Sumer. Họ sống trên vùng đồng bằng của Tigris và Euphrates, được gọi là miền nam Mesopotamia, khoảng 5000 năm trước Công nguyên. Khu vực này do người Sumer chiếm đóng là Iraq ngày nay. Một trong những ý nghĩa của 'Sumer' là 'vùng đất của các lãnh chúa văn minh'. Các vị thần được người Sumer tôn thờ là thần trời, thần không khí, thần nước và nữ thần đất. Người Sumer không tôn thờ vị vua của họ như một vị thần.

Người ta biết rằng người Sumer là nền văn minh nổi tiếng đầu tiên từng phát triển một hệ thống chữ viết được phát triển từ một bản viết proto giữa 4000BC. Hệ thống chữ viết được sử dụng bởi người Sumer được gọi bằng tên cuneiform. Họ đã sử dụng máy tính bảng đất sét cho mục đích viết.

Người Sumer rất dễ bị tấn công và cuộc sống của họ bị phơi bày trước sự biến động. Kết quả là, họ đã không coi cái chết là một sự kiện mà họ phải chuẩn bị rộng rãi. Chỉ có những nghi thức bình thường, đơn giản được theo dõi trong trường hợp tử vong.

Ai Cập là ai?

Người Ai Cập là thành viên của nền văn minh Ai Cập, phát triển mạnh ở bờ sông Nile và được cho là đã phát triển đầu tiên vào khoảng năm 3150 trước Công nguyên. Họ là những người tạo ra các kim tự tháp vẫn còn là một kỳ quan đối với con người. Người Ai Cập là một nền văn minh tiên tiến cung cấp nhiều cho thế giới.

Khi nói đến các vị thần, người Ai Cập đã tôn thờ vô số các vị thần và nữ thần được cho là có mặt và kiểm soát thiên nhiên. Họ thậm chí còn tôn thờ từng con vật. Họ tin vào các nghi lễ và lễ vật dâng lên thần, kêu gọi sự giúp đỡ của họ. Thật thú vị khi lưu ý rằng pharaoh, vua Ai Cập được người Ai Cập coi là một vị thần sống.

Một trong những khác biệt chính giữa người Sumer và người Ai Cập trong cách sống của họ là sự hiểu biết về hiện tượng chết và quan niệm của họ về cuộc sống sau khi chết. Người Ai Cập tin vào thế giới bên kia và có những thực hành tang lễ phức tạp để đảm bảo sự sống còn của linh hồn họ sau khi chết. Chúng không dễ bị tấn công như người Sumer khi chúng sống cuộc sống chuẩn bị cho thế giới bên kia. Họ là những chiến binh dũng cảm và vĩ đại.

Khi nói đến hệ thống chữ viết trong nền văn minh Ai Cập, người Ai Cập đã sử dụng giấy cói làm từ lau sậy cho mục đích viết. Do đó, bạn có thể tìm thấy nhiều hồ sơ hơn về lịch sử của người Ai Cập vì giấy cói không khó để tìm hoặc tạo.

Sự khác biệt giữa người Sumer và Ai Cập là gì?

Sumerian và Ai Cập là hai nền văn minh cổ đại vĩ đại.

• Vị trí:

• Nền văn minh Sumer nằm dọc theo đồng bằng Tigris và Euphrates, ngày nay là Iraq.

• Nền văn minh Ai Cập nằm dọc theo thung lũng sông Nile.

• Thời gian:

• Nền văn minh Sumer được cho là phát triển đầu tiên trong khoảng từ 5500 đến 4000 trước Công nguyên.

• Nền văn minh Ai Cập được cho là phát triển đầu tiên vào khoảng năm 3150 trước Công nguyên.

• Thần:

• Người Sumer tôn thờ trời, đất, không khí và nước. Họ coi bốn người này như những vị thần.

• Người Ai Cập công nhận số lượng các vị thần và nữ thần nhiều hơn người Sumer và thậm chí tôn thờ từng con vật.

• Thờ cúng nhà vua:

• Người Sumer không coi người cai trị của họ như một vị thần sống và tôn thờ anh ta.

• Người Ai Cập coi vua của họ, Pharaoh, như một vị thần sống và cũng tôn thờ anh ta hoặc cô ta.

• Nghi thức:

• Người Sumer hài lòng khi thờ bốn vị thần chính mà họ tin rằng đã tạo ra sự sống. Nghi thức của họ rất đơn giản.

• Người Ai Cập đã thực hiện các nghi lễ tôn giáo được thể chế hóa và tin vào các lễ vật để các vị thần nhận được sự giúp đỡ của họ.

• Chuẩn bị cho cái chết:

• Người Sumer không chuẩn bị cho cái chết hoặc thế giới bên kia một cách tuyệt vời.

• Người Ai Cập tin vào cuộc sống sau khi chết. Họ cũng đã có sự chuẩn bị tuyệt vời cho thế giới bên kia vì họ đã chuẩn bị cho mọi thứ trong cuộc sống của họ.

• Chính quyền:

• Người Sumer có một chính phủ tiểu bang nơi mỗi bang hoạt động như họ muốn.

• Người Ai Cập có một chính quyền trung ương do nhà vua lãnh đạo kiểm soát mọi thứ trong nước.

• Công nghệ viết:

• Người Sumer là nền văn minh đầu tiên phát triển một hệ thống chữ viết. Người Sumer sử dụng máy tính bảng đất sét cho mục đích viết.

• Người Ai Cập đã sử dụng giấy cói để viết.

Hình ảnh lịch sự:


  1. Sông Tigris của Bjørn Christian Törnissen (CC BY-SA 3.0) Good Ra qua Wikicommons (Tên miền công cộng)