Thông cảm vs thương hại

Thông cảm, đồng cảm, từ bi, thương hại, vv là một số từ tiếng Anh có ý nghĩa tương tự. Rất nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa sự cảm thông và thương hại, thường sử dụng cái này khi chúng có nghĩa là cái kia. Bạn thương hại cho tình trạng của một người nào đó khi bạn cảm thấy có lỗi với anh ta, nhưng bạn cũng thông cảm với anh ta khiến bạn khó quyết định từ đúng mà bạn cảm thấy dành cho anh ta. Bài viết này xem xét kỹ hơn về sự cảm thông và thương hại để làm nổi bật sự khác biệt của họ và cho phép bạn sử dụng từ đúng trong một ngữ cảnh cụ thể.

Cảm thông

Thông cảm là một cảm xúc rất phổ biến của con người mà người ta cảm thấy đối với một người khác. Đây là một cảm xúc cho phép một cá nhân biết rằng bạn đang ở đó với anh ấy và chia sẻ cảm xúc của anh ấy. Ví dụ, nếu ai đó đang trải qua thời kỳ tồi tệ, bạn có thể thông cảm với anh ấy và cho anh ấy biết bạn hiểu nỗi đau buồn, đau khổ hoặc đau khổ của anh ấy như thế nào. Khi ai đó qua đời và bạn ở đó với gia đình của người quá cố, bạn hãy bày tỏ sự cảm thông để cho họ biết rằng bạn đang ở đó trong thời gian đau buồn và đau khổ của họ.

Điều đáng tiếc

Thương hại là một từ biểu thị cảm giác đau khổ cho người khác, đặc biệt là khi họ gặp khó khăn khi trải qua đau khổ hoặc đau đớn. Đáng tiếc có một ý nghĩa hơi tiêu cực vì nó có thể đề cập đến cảm giác nhượng bộ. Nếu bạn nhìn thấy một người tàn tật, bạn đầy thương hại, và bạn bắt đầu cảm thấy tiếc cho anh ta. Cũng có những lúc bạn cảm động trước sự bất hạnh của một cá nhân và bắt đầu thương hại anh ta vì tình trạng tồi tệ của anh ta.

Sự khác biệt giữa Thông cảm và Thương hại là gì?

• Bạn cảm thấy tồi tệ hoặc xin lỗi khi bạn thương hại ai đó trong khi những cảm xúc này có thể vắng mặt trong sự cảm thông.

• Thông cảm có thể có nghĩa là liên quan đến ai đó khi anh ta đang trải qua giai đoạn khó khăn hoặc thời gian. Đó là cho anh ấy biết rằng bạn chia sẻ nỗi buồn hay đau khổ của anh ấy.

• Đáng tiếc có thể có ý nghĩa hơi tiêu cực, trong khi sự cảm thông là chia sẻ cảm xúc.

• Bạn đầy thương hại khi nhìn thấy một người tàn tật, nhưng bạn có thiện cảm khi bạn đến thăm một gia đình đã phải chịu một cái chết hoặc mất một người thân thiết.

• Trong sự thương hại, bạn cảm thấy tiếc nhưng, trong sự cảm thông, bạn hiểu cảm giác của anh ấy.