Lời khai vs Lời chứng thực
 

Khi nói đến lĩnh vực pháp lý, sự khác biệt giữa lời khai và lời chứng thực là rất quan trọng. Như chúng ta đã biết, có nhiều thuật ngữ trong lĩnh vực Luật dường như có cùng ý nghĩa, nhưng vẫn có sự phân biệt tinh tế. Một khi có thể nói rằng các thuật ngữ ‘Lời chứng thực và‘ Lời chứng thực minh họa điểm này tốt nhất. Họ đưa ra một câu hỏi hóc búa ở chỗ nhiều người trong chúng ta thường hiểu các thuật ngữ có nghĩa là một và cùng một điều khi trên thực tế, có một sự khác biệt nhỏ giữa hai điều này. Sự khác biệt này tinh tế đến mức nó gần như làm mờ sự khác biệt dẫn đến một dấu vết nhầm lẫn. Hầu hết chúng ta đều có phần quen thuộc với thuật ngữ ‘Lời khai mà theo truyền thống đề cập đến tuyên bố tuyên thệ của một nhân chứng tại tòa án, hoặc một tuyên bố của một người theo lời thề hoặc khẳng định trước tòa án. Định nghĩa của thuật ngữ ‘Tuy nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh pháp lý, không quen thuộc với nhiều người trong chúng ta.

Lời khai là gì?

Như đã đề cập ở trên, Lời khai được quy ước là một tuyên bố long trọng bởi một nhân chứng dưới lời tuyên thệ hoặc khẳng định. Tuyên bố này thường được thực hiện trước một tòa án của pháp luật. Một lời khai thường có thể được đưa ra dưới dạng bằng văn bản hoặc bằng miệng, mặc dù sau đó là một phương pháp khai báo phổ biến hơn. Tuyên bố này được đưa ra bởi nhân chứng liên quan đến tuyên bố về các sự kiện liên quan đến một sự cố, tình huống hoặc sự việc xảy ra. Nó cũng được công nhận là một loại bằng chứng, được đưa ra để chứng minh một sự thật hoặc sự kiện nhất định trong một vụ án. Hãy nhớ rằng khi một người tuyên bố dưới hình thức tuyên thệ hoặc khẳng định, anh ta / cô ta sẽ chửi thề hoặc hứa sẽ tuyên bố sự thật. Do đó, một người bị phát hiện khai báo sai hoặc nêu sai sự thật hoặc không chính xác sẽ bị buộc tội khai man.

Sự khác biệt giữa lời khai và lời chứng

Lời chứng thực là gì?

Theo cách nói thông thường, thuật ngữ ‘Lời chứng thực thường được sử dụng để chỉ một đề nghị bằng văn bản hoặc bằng miệng về một nhân vật hoặc bằng cấp của một người hay liên quan đến giá trị của một dịch vụ hoặc sản phẩm. Định nghĩa này bao hàm một khía cạnh chủ quan ở chỗ nó thể hiện ý kiến ​​cá nhân hoặc cấu thành biểu hiện của sự đánh giá hoặc phê duyệt cá nhân. Trong một bối cảnh pháp lý, tuy nhiên, nó là hơi khác nhau. Theo truyền thống, một lời chứng thực trong pháp luật đề cập đến một tuyên bố bằng văn bản được đưa ra để hỗ trợ một thực tế, sự thật hoặc yêu cầu nhất định. Điều quan trọng cần lưu ý là một Lời chứng thực cũng có thể được đưa ra bằng miệng và không cần phải giới hạn ở dạng viết. Hãy nghĩ về một lời chứng thực như một sự chứng thực bằng văn bản hoặc bằng miệng hoặc bằng các thuật ngữ đơn giản hơn, phê duyệt, về một thực tế hoặc yêu cầu nhất định. Trong một số trường hợp, một Lời chứng thực đề cập đến một tuyên bố ủng hộ Lời khai của một nhân chứng hoặc nói cách khác là ủng hộ các sự kiện như đã được một nhân chứng nêu.

Sự khác biệt giữa lời khai và lời chứng thực là gì?

• Một lời khai đề cập đến một tuyên bố của một người tuyên thệ hoặc khẳng định trước tòa án của pháp luật.

• Mặt khác, lời chứng thực biểu thị một tuyên bố đưa ra để hỗ trợ cho một sự kiện, sự thật hoặc yêu cầu cụ thể.

• Thuật ngữ ‘Lời khai tạo thành tuyên bố của một nhân chứng trong một thủ tục tố tụng.

• Ngược lại, một Lời chứng thực phục vụ như một sự bổ sung của loại hoặc một cái gì đó được sử dụng để hỗ trợ cho một Chứng ngôn.

Hình ảnh lịch sự:


  1. Đưa ra lời khai của Jeremy112233 (CC BY 3.0)