Bài viết

Blockchain Marvel vs DC, Bakkt vs Goldman Sachs & Apple Xu hướng Blockchain và tiền điện tử Q1 2019: Blockchain Marvel vs DC, Goldman Sachs & Apple vs Bakkt
Đăng trên 28-11-2019
Apple TạoML vs Kaggle Trong WWDC gần đây, Apple đã trình bày công cụ mới nhất của họ có tên là CreatML. Là một người đam mê ML, tôi thực sự ấn tượng với những gì tôi đã thấy trong phiên dành riêng (7...
Đăng trên 28-11-2019
Người dùng PC vs Mac vs Linux - Ấn tượng của nhà phát triển Viết một lần, chạy mọi nơi
Đăng trên 22-11-2019
Phát triển web trên Linux vs Mac Trong năm qua, tôi đã có khả năng thử phát triển web trong cả Linux và Mac. Tôi đã bắt đầu vào năm ngoái trên MacBook Air 2014 sau đó chuyển sang Lenovo Thinkpad T430...
Đăng trên 14-11-2019
Sự khác biệt giữa tai nghe Bluetooth và tai nghe không dây khác Mọi người đều biết tầm quan trọng của điện thoại di động trong cuộc sống của chúng ta. Trước đây, nhà cửa hoặc văn phòng chỉ có điện tho...
Đăng trên 12-10-2019
Sự khác biệt giữa "đổi mới" và "Gimmick" mới không còn nữa - không có gì lạ, chúng tôi chôn chất thải điện tử của chính mình! Tôi có tội về thu nhập không đủ và các khoản nợ thường...
Đăng trên 12-10-2019