Bài viết

Pegcoin so với stablecoin, một mồi Một tweetstorm chưa được kiểm soát, ban đầu trên @ecoinomia. Nhìn thấy một người chơi lớn khác nhận được tiền bitcoin bị nhầm lẫn với stablecoin, có lẽ đã đến lúc mộ...
Đăng trên 18-12-2019
Chiến đấu với sự giàu có để thay đổi và đấu tranh cá nhân: Ý tưởng về những gì người giàu don hiến nói với bạn. Chống lại sự giàu có để thay đổi và đấu tranh cá nhân: Ý tưởng về những gì người giàu do...
Đăng trên 24-10-2019
Giao thức Blockchain riêng tư và công khai: Sự khác biệt là gì? Blockchain cung cấp trao đổi thông tin giữa nhiều bên mà không trao quyền kiểm soát cho một bên. Sức mạnh ra quyết định được phân phối ...
Đăng trên 24-10-2019
Sự khác biệt giữa TechFin và FinTech là gì? Hai thuật ngữ có thể hoán đổi cho nhau nhưng rõ ràng khác nhau
Đăng trên 23-10-2019
Sự khác biệt giữa sự sụp đổ và cạnh tranh là gì? Sự thịnh vượng có nghĩa là cạnh tranh vì lợi ích và lạm dụng tuyệt đối quyền sinh thành của con người.
Đăng trên 22-10-2019
Về sự khác biệt giữa "giáo dục" và "lý trí" Robert Webb. Bắt đầu từ đâu? Với Korbyn, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó luôn là lỗi của cô ấy.
Đăng trên 12-10-2019
Một bài đăng khác của một người không biết sự khác biệt giữa sự giàu có và tiền bạc. "Hãy suy nghĩ một lát từ thời điểm đó ... tài khoản ngân hàng của bạn có khoảng 1.000 đô la tiền mặt ..."...
Đăng trên 11-10-2019
Sự khác biệt giữa blockchain và công nghệ cho thuê phân tán Nhiều người đã quen thuộc với ý tưởng về công nghệ blockchain. Ban đầu nó được gọi là Bitcoin tiền điện tử, bắt đầu vào năm 2009 và từ đó đ...
Đăng trên 10-10-2019
Sự khác biệt giữa chấp nhận và ảnh hưởng đến sự thay đổi Trời mưa vào ngày mai, nhưng thời tiết bên ngoài ở Austin vẫn có cảm giác như mùa hè - ít nhất là mùa hè nơi tôi lớn lên. Mùa hè ở đây có thể h...
Đăng trên 10-10-2019
Sự khác biệt giữa chủ nghĩa toàn cầu tốt và chủ nghĩa toàn cầu xấu của Ryan McMacken "Toàn cầu hóa" và "toàn cầu hóa" là những thuật ngữ bị thiếu định nghĩa dứt khoát. Các thuật ng...
Đăng trên 10-10-2019