Bài viết

Thật là một sự khác biệt cho thiết kế tốt Khi được hỏi về việc bạn muốn trở thành ai khi lớn lên, một số trẻ em đã có một ý tưởng rõ ràng về những gì tương lai nắm giữ. Mặc dù y tá, đầu bếp, cảnh sát ...
Đăng trên 24-10-2019
Sự khác biệt rõ rệt giữa VC của Mỹ và Israel Chúng ta thấy điều đó lặp đi lặp lại: Các doanh nhân người Israel đã trở lại Triển lãm từ thiện Thung lũng rất phấn khích và hy vọng. Trong chuyến thăm của...
Đăng trên 12-10-2019