Bài viết

Làm thế nào để các từ khác nhau? "Vít hay chết tiệt?" hỏi người hỗ trợ thợ mỏ đồng tính nữ và người đồng tính nam (LGSM), "người kia là nội tạng". Đây là một trong những điểm nổi b...
Đăng trên 24-10-2019
Sự khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và Anh là gì? Có một lần, George Bernard Shaw triệu tập Anh và Hoa Kỳ thành một ngôn ngữ chung. Thật không may, điều này là đúng: Mặc dù tên của ngôn ngữ là giống nhau,...
Đăng trên 24-10-2019
Sự khác biệt giữa siêu nhiên và huyền bí là gì? (Phần 1: Từ nguyên và mô tả) Ngày 02 tháng 12 năm 2018 | Đăng bởi Marco Pennekamp
Đăng trên 22-10-2019
Sự khác biệt giữa "wang" và "woef" Bây giờ tôi có hai tháng học tiếng quan, và tuần trước, giáo viên của chúng tôi đã dạy chúng tôi các từ mèo (mao) và chó (guu) - và như một hoạt ...
Đăng trên 11-10-2019