Bài viết

Sổ cái phân tán so với cơ sở dữ liệu tập trung và tại sao phân cấp là bước tiến lớn tiếp theo cho thị trường thế chấp Nếu có một ngành công nghiệp cầu xin những cải tiến mà công nghệ hiện đại mang lạ...
Đăng trên 10-12-2019